Beantwoording Kamervragen over Jaarverslag ministerie SZW 2020

Omschrijving

Antwoorden van minister Koolmees op vragen van de vaste Tweede-Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over het Jaarverslag 2020 van het ministerie van SZW. 

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Begroting
Documentsoort Kamerstuk
Geldig van 02-07-2021
Document creatiedatum 01-07-2021
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties