Aanbiedingsbrief bij eindrapport voorstel inrichting Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB)

Omschrijving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurt het Eindrapport van het Voorstel inrichting Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Stoffen
  • Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-04-2022
Documentdatum 22-12-2021
Onderwerp Gevaarlijke stoffen

Publicaties