Samenwerkingsafspraken

Omschrijving

Samenwerkingsafspraken tussen het ministerie van LNV, IPO, VNG en Unie van Waterschappen over het toekomstbestendig landelijk gebied.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 22-10-2018
Documentdatum 30-06-2018
Onderwerp Natuur en biodiversiteit

Publicaties