Waarborging .nl-domein Evaluatie 2015 - 2022

Omschrijving

Overzicht op hoofdlijnen van de relevante ontwikkelingen in de periode na de ondertekening van het convenant op de punten zoals deze zijn omschreven in het Eindrapport.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Kenniseconomie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 23-11-2022
Documentdatum 21-11-2022
Onderwerp Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Publicaties