Antwoorden Kamervragen over privéjachten en privévliegtuigen

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de artikelen 'The huge impact of private jets' en 'Superyachts symbolize climate breakdown'. Het Tweede Kamerlid  Van Raan (PvdD) had de vragen gesteld. Hij stuurt een beslisnota mee met de antwoorden.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Scheepvaart
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 03-10-2022
Documentdatum 03-10-2022
Onderwerp
  • Luchtvaart
  • Scheepvaart en havens

Publicaties