Nieuwsbrief IBI nummer 97

Omschrijving

Nieuwsbrief over interbestuurlijke informatie (IBI).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 28-10-2020
Documentdatum 27-10-2020
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

In deze nieuwsbrief:

 1. Tozo 1 en rechtmatigheid
 2. Geen regiodagen gemeentefinanciën 2020
 3. Beleidslijn toezicht begroting 2021
 4. Mijlpalen voor de implementatie van de Omgevingswet
 5. Wijziging Financiële-verhoudingswet - uitkeringsstelsel naar 2022
 6. Rechtmatigheidsverantwoording
 7. Artikel 12-rapport Vlissingen gepubliceerd
 8. Database financiën medeoverheden (Findo.nl)
 9. Onderzoek Klimaatakkoord
 10. Aanlevering gegevens Iv3 november
 11. Documenten SiSa 2020 begin november online
 12. Nieuwe specifieke uitkeringen

Publicaties