Intentieverklaring crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams

Omschrijving

Afspraken tussen betrokken partijen over aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams. Het doel van de crisisdienstverlening is dat mensen die door COVID-19 en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht worden geholpen. In regionale mobiliteitsteams zitten werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV. Zij werken nauw samen met onderwijsinstellingen en SBB.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Ziekten en behandelingen
  • Economie
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 30-11-2020
Documentdatum 29-11-2020
Onderwerp
  • Coronavirus COVID-19
  • Coronavirus: Sociaal Pakket

Publicaties