Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening

Omschrijving

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de rol van water en bodem bij toekomstige besluitvorming over ruimtelijke ordening. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Bodem
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 25-11-2022
Documentdatum 25-11-2022
Onderwerp
  • Bodem en ondergrond
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties