Flexibele opvang... Hoe werkt dat?

Omschrijving

Interactieve brochure met een stappenplan, tips en praktijkvoorbeelden om flexibele opvang te realiseren. Dit is opvang waar naast asielzoekers ook andere groepen woningzoekenden verblijven. Zoals spoedzoekers, jongeren of arbeidsmigranten. 

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Migratie
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 27-07-2020
Documentdatum 27-07-2020

Capaciteit beter benutten en leegstand beperken

Met flexibele opvang kan de opvangcapaciteit beter meebewegen met de wisselende aantallen en samenstelling van asielzoekers. Zo wordt de leegstand beperkt. En kan er een bijdrage worden geleverd aan het oplossen van het woningtekort in een regio.

Publicaties