Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Meenen over belonen meer werk onderwijs

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Meenen over belonen meer werk onderwijs (PDF | 3 pagina's | 129 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Werk
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 03-01-2023
Documentdatum 28-11-2022
Onderwerp Werken in het onderwijs

Publicaties