Antwoorden op schriftelijke vragen over onderwijs voor jongeren in de jeugdzorg

Omschrijving

De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op Kamervragen over voortgezet onderwijs voor kinderen die in de residentiele jeugdzorg en GGZ (geestelijke gezondheidszorg) geen (passend) onderwijs hebben kunnen volgen. Het Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 07-12-2022
Documentdatum 07-12-2022
Onderwerp Passend onderwijs

Publicaties