Beslisnota bij Kamerbrief over Verzekerdenmonitor 2022

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorgverzekeringen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 28-11-2022
Documentdatum 14-11-2022
Onderwerp Zorgverzekering

Publicaties