Beslisnota Voortgangsrapportage PFAS Zeeland

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Stoffen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 07-12-2022
Documentdatum 07-12-2022
Onderwerp PFAS

Publicaties