Ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wet digitale overheid (Wdo)

Omschrijving

Besluit houdende vaststelling van regels inzake de aanwijzing en erkenning van publieke en private identificatiemiddelen (Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Besluit
Geldig van 16-12-2021
Document creatiedatum 15-12-2021
Onderwerp Digitale overheid

Publicaties