Beslisnota bij brief EHRM en verjaring

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij brief EHRM en verjaring (PDF | 3 pagina's | 248 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Europese zaken
  • Rechten en vrijheden
  • Rechtspraak
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 07-12-2022
Documentdatum 07-12-2022
Onderwerp
  • Europese Unie
  • Mensenrechten
  • Rechtspraak en geschiloplossing

Publicaties