Besluit wijziging bekostiging godsdienstonderwijs openbare scholen

Omschrijving

Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Basisonderwijs
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 06-06-2018
Documentdatum 05-06-2018

Publicaties