Besluit op Wob-verzoek over gezondheidsonderzoek depositie in IJmond

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over het verrichte gezondheidsonderzoek door het RIVM naar de depositie (neergedaald stof) in IJmond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Lucht
  • Natuur en milieu
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 29-10-2021
Documentdatum 29-10-2021
Onderwerp
  • Luchtkwaliteit
  • Gezonde en veilige leefomgeving

Publicaties