Besluit Wob-verzoek over vuurwerkramp Enschede

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkrampen in Enschede in 2000 en Culemborg in 1991. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 26-10-2021
Documentdatum 19-10-2021
Onderwerp Vuurwerk

Publicaties