Meicirculaire gemeentefonds 2020

Omschrijving

De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 29-05-2020
Documentdatum 29-05-2020
Onderwerp
  • Financiën gemeenten en provincies
  • Gemeenten

Publicaties