Grondmobiliteit stikstof; framework ten behoeve van de ordening van de schuifpuzzel

Omschrijving

Dit advies gaat in op de vraag hoe grondmobiliteit kan worden ingezet om de schuifpuzzel met betrekking tot de gewenste transities in het landelijk gebied in beweging te zetten en wat daarin de rol van de overheid is.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Stoffen
  • Bodem
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 12-10-2021
Documentdatum 12-10-2021
Onderwerp
  • Aanpak stikstof
  • Bodem en ondergrond

Er komen veel grote, dringende opgaven af op het landelijk gebied. De aanpak van het  stikstoprobleem kan mogelijk dienen als motor om tot integrale planvorming te komen. De overgang naar een duurzame toekomstbestendige landbouw kan kansen bieden voor het benutten van ruimte voor andere functies. 

Publicaties