Beslisnota vlootvernieuwing Rijksrederij

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Scheepvaart
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 11-12-2022
Documentdatum 07-12-2022
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties