Beantwoording Kamervragen over ondersteuning van thuisloze jongeren door gemeente Eindhoven

Omschrijving

Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft anwoord op vragen over het artikel ‘Elke maand 1050 euro voor thuisloze jongeren: het werkt’. De vragen zijn gesteld door het lid Kat (D66).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Wonen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 18-11-2021
Documentdatum 17-11-2021
Onderwerp Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Publicaties