Beslisnota bij Kamerbrief amendement Van der Graaf over studentenwelzijn

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 07-12-2022
Documentdatum 06-12-2022

Publicaties