Rekenregels per 1 juli 2023

Omschrijving

Per 1 juli 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. 

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 07-06-2023
Documentdatum 07-06-2023
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties