Gids Proportionaliteit - 3e herziening

Omschrijving

De Gids Proportionaliteit geeft handvatten voor de manier waarop met het begrip 'proportionaliteit' bij aanbestedingen moet worden omgegaan. Dit is de 3e herziene versie van de Gids.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Markttoezicht
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 04-05-2016
Documentdatum 15-08-2022
Onderwerp Aanbesteden

Publicaties