Beslisnota bij Kamerbrief over gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsconcepten voor verduurzaming van eigen woning

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 18-11-2022
Documentdatum 01-11-2022
Onderwerp Duurzaam bouwen en verbouwen

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-kamerbrief-over-gebouwgebonden-financierings-en-ontzorgingsconcepten-voor-verduurzaming-van-de-eigen-woning.pdf