Conceptbesluit loonbegrip

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 08-02-2019
Documentdatum 07-02-2019
Onderwerp Arbeidsovereenkomst en cao

Publicaties