Aanwijzingen maatregelen tegen verspreiding coronavirus vanaf 15 juni 2020

Omschrijving

Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's over de aanpassing per 15 juni 2020 van enkele maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen die worden aangepast gaan over gebruik van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en het ontvangen van bezoek in verpleeghuizen en andere kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg. Op basis van deze opdrachten stellen de Veiligheidsregio's noodverordeningen op.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Ziekten en behandelingen
  • Ziekten en behandelingen
  • Veiligheid
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 12-06-2020
Documentdatum 10-06-2020
Onderwerp
  • Coronavirus COVID-19
  • Infectieziekten
  • Veiligheidsregio's en crisisbeheersing

Publicaties