Besluit op Woo-verzoek over beschikkingen dwangsommen Awb

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over beschikkingen met de toekenning van dwangsommen over 2020 en 2021 op grond van artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Recht
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 15-06-2022
Documentdatum 02-06-2022
Onderwerp Wetgeving

Publicaties