Besluit Woo-verzoek inspectierapport speeltoestel Geerpark - 22-0461-besluit.pdf

Omschrijving

Besluit op een verzoek om het inspectierapport over een speeltoestel/uitkijktoren in het Geerpark. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Markttoezicht
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 13-09-2022
Documentdatum 12-09-2022
Onderwerp Bescherming van consumenten

Publicaties