Besluit op Woo-verzoek over problematiek op Schiphol - Lijst van documenten

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de problematiek op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 05-10-2022
Documentdatum 28-09-2022
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties