Handreiking 'Inzicht in Tarieven'

Omschrijving

Deze handreiking is onderdeel van het convenant 'Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp'.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Jeugdzorg
  • Jeugdzorg
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 01-07-2021
Documentdatum 01-07-2021
Onderwerp
  • Jeugdhulp
  • Jeugdbescherming

Publicaties