Besluit op Woo-verzoek over Directeurenoverleg Desinformatie - Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over Directeurenoverleg Desinformatie

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over het Directeurenoverleg Desinformatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 08-11-2022
Documentdatum 01-11-2022
Onderwerp Desinformatie en nepnieuws

Publicaties