Beslisnota beantwoording vragen over vervuiling door scrubbers

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Afval
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 08-12-2022

Publicaties