Beschikking vergunningsverlening van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor het opleiden van echoscopisten voor het eerstetrimester-SEO bij zwangeren

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Onbekend thema
Documentsoort Vergunning
Publicatiedatum 16-06-2021
Documentdatum 16-06-2021

Beschikking van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 7 augustus 2020
houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor het opleiden van echoscopisten voor het eerstetrimester-SEO bij zwangeren

Publicaties