Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030

Omschrijving

Het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 biedt een integraal kader dat ingaat op de verantwoordelijkheden, beleidsdoelstellingen en wettelijke verplichtingen die verband houden met het beheer van de natuurlijke omgeving in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius). 

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Koninkrijksrelaties
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 24-04-2020
Documentdatum 24-04-2020
Onderwerp Caribisch deel van het Koninkrijk

Publicaties