Beslisnota bij Kamerbrief over motie om voortgang beloftes na rapport Parlementaire Commissie Kinderopvangtoeslag

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 24-01-2023
Documentdatum 23-01-2023
Onderwerp Kinderopvangtoeslag

Publicaties