Concept - Besluit van houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over de openbaarmaking van informatie over naleving en uitvoering van regelgeving (Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet)

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 02-07-2018
Documentdatum 02-07-2018
Onderwerp Jeugdhulp

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: concept-besluit-van-houdende-vaststelling-van-regels-ter-uitvoering-van-de-gezondheidswet-en-de-jeugdwet-over-de-openbaarmaking--...-6c00cc8.pdf