Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Bodem
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 24-11-2010
Documentdatum 24-11-2010
Onderwerp Bodem en ondergrond

Een procedure voor een bodemsanering is voor een saneerder vaak een langdurige en kostbare kwestie. Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) voorziet in een eenvoudige meldingsprocedure voor kleinschalige bodemsaneringen.

De publicatie is bedoeld voor bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb).

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • de saneerder aan zet;
  • wat betekent dit voor u?
  • gebiedsgerichte bodemgebruikswaarden;
  • proef op de som;
  • wanneer BUS?
  • de procedure stap voor stap;
  • rechtsbescherming.

Datum van uitgave: februari 2006 / bestelcode 6089

Publicaties