Spreektekst minister Van Nieuwenhuizen bij ondertekening startbeslissing A2 en A58

Omschrijving

Toespraak van minister Van Nieuwenhuizen (IenW) bij de ondertekening van de startbeslissingen van de A2 en de A58 op 4 juni 2018 in Den Bosch.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Rail- en wegverkeer
Documentsoort Toespraak
Publicatiedatum 04-06-2018
Documentdatum 04-06-2018
Onderwerp Wegen

Beste mensen,

Welkom! Heel mooi dat u er allemaal bent, uit Gelderland en Brabant. We ondertekenen vandaag 2 belangrijke startbeslissingen.

Dat betekent dat we nu aan de slag gaan om de files van morgen op de A2 en de A58 te beperken. Daarmee pakken we in 1 keer 2 toekomstige knelpunten uit de file top-10 aan. Als we nu niks doen staat de A2 straks – in 2030 - zelfs op nummer 1!

Daarmee voegen we de daad bij het woord. In het Regeerakkoord stonden ze weliswaar genoemd; vandaag brengen we de plannen in praktijk!

Dat gaan we vaker doen, de komende tijd. Dit is wat mij betreft de 1e aan-de-slag bijeenkomst in een reeks. Want we pakken nog veel meer bottlenecks aan, denk aan de A15, de A1, A28, A12 en de A7.

Dat is niet voor niets. De groei van de mobiliteit is een van de belangrijkste uitdagingen. Voor het wegverkeer hebben we het over een reistijdverlies van 28% tot 2022. Ik kan de files niet oplossen, maar ik ga er alles aan doen om ze te beperken!

Het is dan ook mooi dat we extra kunnen investeren - 2 miljard extra. Dat lijkt veel. Toch is het net zoiets als je vakantiegeld; je hebt het sneller uitgegeven dan gedacht, er zijn veel meer wensen dan middelen. En ook heel veel mensen die je willen helpen met uitgeven.

Daarom zoeken we bij beide trajecten steeds naar de slimste, efficiëntste en meest duurzame oplossing.

We zetten vol in op nieuwe technieken – denk aan technieken die de rijtaken ondersteunen, het delen van data om vracht beter te kunnen combineren, en niet alleen platooning trucks maar ook talking trucks! Hierbij wordt vervoer over weg, water en spoor op een slimme manier aan elkaar verbonden.

Waar mogelijk hergebruiken we materialen en gebruiken we stiller asfalt. En we gaan kijken waar we wegen kunnen aanleggen die energie opwekken!

We verkennen al deze nieuwe mogelijkheden om onze infra duurzamer en energieneutraal te maken. Dat doen we met veel partijen, onder andere de Bouwcampus in Delft maar ook de partijen die zich hebben verenigd onder de naam Energiecorridor A58. [regio’s Hart van Brabant, Metropoolregio Eindhoven en Enexis, gemeente Breda en RWS].

Ik wil tempo maken waar het kan. Want het aanleggen van extra rijstroken kost veel tijd. Op z’n snelst 7 jaar. Daarmee helpen we de weggebruikers van morgen. Maar ik wil ook de weggebruiker van vandaag iets kunnen bieden. Als er oplossingen zijn die we nu al kunnen bieden, dan moeten we dat vooral doen!

Zoals het verleiden van werknemers om buiten de spits te reizen met e-bikes en snelfietsroutes, het verlengen van invoegstroken en andere kleinere infra-aanpassingen.

En ik ben heel blij met de ruime bijdrage  die de provincies leveren bij deze korte termijn maatregelen – zowel financieel als organisatorisch.

De aanpak is voor beide trajecten vergelijkbaar, maar zowel de A2 als de A58 hebben een eigen gezicht.

A2:

De belangrijkste Noord-Zuidverbinding. Het verbindt de kennisregio Eindhoven met de Randstad. Echt een vitale slagader van onze economie!

 • Het gaat om het traject tussen knooppunt Deil en Vught: 30 kilometer. We nemen ook alle tussenliggende aansluitingen en knooppunten mee. Ook de 2 grote bruggen over de Waal en de Maas. [vandaar veel duurder dan de A58]
 • We onderzoeken verschillende alternatieven. We starten een verkenning naar een volledige uitbreiding tot 2 keer 4 rijstroken. Daar reserveren we in ieder geval 430 miljoen euro voor op de rijksbegroting.
 • De uitvoering kan op z’n vroegst in 2026 beginnen. Daarom kijken we nadrukkelijk naar de kortere termijn-maatregelen die uiterlijk in 2021 gerealiseerd zijn.
 • Denk aan verbetering van de toeritdosering, het aanpassen van de weefvakken met de A59, het verbeteren van aansluitingen met bv Vught en de A2 Sint Michielsgestel. Maar ook aan verschillende snelfietsroutes.

A58:

[Een weg die ik persoonlijk als mijn broekzak ken]. De Betuweroute voor het wegtransport!
 

 • Een hele belangrijke Oost-Westverbinding. Het verbindt de Rotterdamse haven met onder andere het Ruhrgebied.
 • Vandaar dat over deze weg relatief veel vrachtverkeer rijdt: 20% van het verkeer is vrachtverkeer.
 • Het gaat om het traject Breda – Tilburg, een afstand van 15 kilometer.
 • We hebben het over de snelweg van de toekomst. Toen ik zelf gedeputeerde was spraken we over de weg van de toekomst! Die ligt er inmiddels: de N329 tussen Oss en Megen. Mooi om het nu over de snelweg van de toekomst te hebben. Onze ambitie is om van de A58 de slimste snelweg van Europa te maken!
 • We gaan nadrukkelijk kijken hoe een snelweg van de toekomst eruit moet zien als er alleen zelfrijdend vervoer is.
 • Zo’n weg moet bijvoorbeeld zo uniform mogelijk zijn, zodat alle systemen het makkelijk kunnen verwerken.
 • Denk ook aan een weg zonder vangrail of een verschuifbare vangrail. Zodat je bij drukte makkelijk het aantal rijstroken kunt wisselen. [bv drie stroken naar het westen als het die kant het drukst is, en vice versa].

Juist omdat we brede, innovatieve oplossingen zochten hebben we veel verschillende partijen uitgedaagd om mee te denken. Uiteraard provincies en gemeenten maar nadrukkelijk ook het bedrijfsleven, hogescholen en universiteiten.

Er is bijvoorbeeld een marktverkenning georganiseerd voor de A58 om slimme oplossingen uit de markt te halen. En voor de A2 onder andere een 2-daagse voor jonge studenten.

Een mooi detail is dat die tweedaagse op een binnenvaartschip plaatsvond... Dat is nou precies hoe ik het graag zie: een betere benutting van de binnenvaart zorgt voor betere doorstroming op de weg!

Er is een rijke oogst van ideeën, variërend van een ingebouwde hyperloop, ondergrondse buisleidingen voor goederenvervoer, tot allerlei gedragsmaatregelen en apps om data nog veel beter te kunnen gebruiken. Mobiliteit spreekt tot de verbeelding!

Daarom gaan we nu vanuit verschillende invalshoeken aan de slag. Met een scherp oog op de nieuwste mogelijkheden. Het doel is uiteindelijk dat de weggebruiker veilig en soepel van A naar B kan gaan.

Ik ben heel blij met de brede samenwerking tussen provincie, gemeenten, Rijk, bedrijfsleven, onderwijs. We zijn klaar voor de start! Ik wens u allen veel succes!

Publicaties