Antwoorden op Kamervragen uit WGO Sport

Omschrijving

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen uit het Wetgevingsoverleg (WGO) Sport. De Tweede Kamerleden Maeijer (PVV), Heerema (VVD), Van der Laan (D66) en Westerveld (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Kenniseconomie
  • Openbare orde en veiligheid
  • Recreatie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 06-12-2022
Documentdatum 06-12-2022
Onderwerp
  • Duurzame energie
  • Kansspelen
  • Sport en bewegen

Publicaties