Besluit WOB-verzoek fiches onderwijstijd

Omschrijving

Besluit op verzoek om informatie en documenten over de fiches lerarensalarissen en onderwijstijd 2016 en 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 17-01-2019
Documentdatum 17-01-2019
Onderwerp Schooltijden en onderwijstijd

Publicaties