Kamerbrief over voorbereiding implementatie Wet open overheid

Omschrijving

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de aansluitstrategie met betrekking tot het Platform Open Overheidsinformatie. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 26-04-2022
Documentdatum 25-04-2022

Publicaties