Beslisnota bij Aanbiedingsbrief meerjarig departementaal informatieplan Defensie

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
  • Informatievoorziening en ICT
  • Kenniseconomie
  • Defensie
Documentsoort
  • Beleidsnota
  • Beslisnota
Publicatiedatum 08-11-2022
Documentdatum 20-10-2022
Onderwerp
  • Digitale overheid
  • Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
  • Defensiepersoneel

Publicaties