Besluit Wob-verzoek over wijziging Postwet 2009

Omschrijving

Besluit op een verzoek om documenten met betrekking tot alle correspondentie of andere communicatie die is gevoerd over het Wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet 2009. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Dienstensector
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 08-10-2020
Documentdatum 08-10-2020
Onderwerp Postbezorging

Publicaties