Beslisnota bij Kamerbrief over DNB-rapport 'Verzekeraars in een veranderende wereld'

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Dienstensector
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 30-03-2023
Documentdatum 09-02-2023
Onderwerp Financiële sector

Publicaties