Woondeal zuidelijke Randstad

Omschrijving

Woondeal zuidelijke Randstad: samenwerkingsagenda voor toekomstbestendige verstedelijking.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 13-06-2019
Documentdatum 12-06-2019
Onderwerp Gemeenten

Publicaties