Ontwerpbesluit Verlenging Samenwerkingsregeling landstaken Curaçao en Sint Maarten

Omschrijving

Ontwerpbesluit houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Koninkrijksrelaties
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 04-06-2018
Documentdatum 01-06-2018
Onderwerp Caribisch deel van het Koninkrijk

Publicaties