Defensie Materieel Proces bij de tijd

Omschrijving

Deze brochure beschrijft het proces dat Defensie doorloopt bij grote materieel-, vastgoed- en IT-projecten. Het Defensie Materieel Proces is toegespitst op de informatievoorziening aan de Tweede Kamer en de departementale leiding. Bij projecten vanaf € 25 miljoen gebeurt dit gefaseerd met afzonderlijke brieven. Informatie over projecten tot € 25 miljoen loopt via de begroting en het departementale jaarverslag.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Defensie
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 03-04-2017
Documentdatum 01-02-2017
Onderwerp Defensiematerieel

Dit is een herziene versie van de gelijknamige brochure uit september 2016.

Publicaties