Gezag en veiligheid in het openbaar bestuur

Omschrijving

Essays over het gezag en de veiligheid van overheidsmedewerkers en politieke ambtsdragers. reputatie. Er wordt ingegaan op de vraag: hoe verwerf je het nieuwe gezag? Het nieuwe paradigma: vriendelijk waar het kan, streng waar het moet.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Veiligheid
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 01-09-2014
Documentdatum 01-09-2014
Onderwerp Geweld tegen werknemers met publieke taak

Publicaties